María Sánchez

María Sánchez

María Sánchez

|

María Sánchez naceu en Córdoba no 1989. É veterinaria de campo. Os seus poemas publícanse en revistas e antoloxías como Apuestas (La Bella Varsovia, 2014). Colabora habitualmente en medios dixitais e de papel de literatura, feminismo e gandería. Os seus poemas foron traducidos ao francés, portugués e ao inglés. Cuaderno de campo é o seu primeiro poemario.

María Sánchez nació en Córdoba en 1989. Es veterinaria de campo. Sus poemas han sido publicados en revistas y antologías como Apuestas (La Bella Varsovia, 2014). Colabora habitualmente en medios digitales y de papel de literatura, feminismo y ganadería. Sus poemas han sido traducidos al francés, portugués y al inglés. Cuaderno de campo es su primer poemario.

http://www.maria-sanchez.es/